skip to Main Content

Enter Software

Software op maat, passend bij jouw bedrijfsproces.

Bekijk de video

Wat is Enter Software?

Enter is een platform waarmee oplossingen op maat kunnen worden gemaakt. Technisch consultants kunnen zonder te programmeren complete (deel)applicaties maken. Enter is daarmee een zogenoemd “low-/no-code” platform.

Standaardsystemen dekken vaak maar 80% van de processen. De modules die er wel zijn dekken vaak slechts maar 80% van de wensen. Onze filosofie is dat software ondersteunend moet zijn aan het proces en de gebruikers. Juist op die laatste 5-10% wordt het verschil gemaakt!

Oplossingen kunnen enorm divers zijn doordat deze op maat, voor – en door de klanten worden gemaakt. Voorbeelden zijn te vinden in de cases.

Een oplossing bestaat doorgaans uit enkele onderdelen:

 • Entiteiten & Data
 • Pagina’s & Logica
 • Connectiviteit
 • Background jobs
 • Aanpassingen achteraf
 • Geavanceerde mogelijkheden

Enter editor - the making off

Bekijk hier de The Making off van een declaratie app. In no-time klikt de consultant het volgende in elkaar. De applicatie is direct beschikbaar op Mobile, tablet en PC.

 1. Entiteiten
 2. Invoerpagina declaratie met upload van files/afbeeldingen
 3. Overzicht mijn declaraties op pagina
 4. Autoriseer pagina
Video

Enter Cloudsoftware

Enter is een webapplicatie. Deze wordt doorgaans in Microsoft Azure in de cloud geplaatst (lokale installaties (on-premise) zijn eventueel mogelijk). Dat betekent dat Enter via een webbrowser te benaderen is door de gebruikers. Dit kan op de pc, maar ook op tablets en smartphones.

Enter bestaat uit 2 delen: het programma dat de gebruiker in de browser ziet (front-end) en het programma dat onzichtbaar in de cloud draait, de zogenoemde back-end. Deze back-end haalt data op uit de database / file storage / etc. en geeft dit door aan de front-end (en vice versa).

De backend heeft hiervoor API’s waar de front-end mee communiceert. Deze API’s kunnen ook benaderd worden door andere systemen (indien de juiste rechten zijn verstrekt). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld klanten hun orders ‘inschieten’ of productinformatie ophalen. Dit zijn slechts 2 van de vele mogelijkheden.

Entiteiten & Data

Een entiteit  is een verzamelnaam voor een onderdeel. Het kan vergeleken worden met een tabel in een database, maar ook met een data object uit een API. Een voorbeeld van een entiteit is “producten” of “leveranciers”.

Entiteiten aanmaken in Enter

Entiteiten kunnen zonder te programmeren aangemaakt worden. In de Settings van het systeem zijn er 2 soorten entiteiten:

 • Entities: Hier kan men een entiteit binnen Enter maken. Deze entiteit correspondeert 1 op 1 met een tabel in de database. Dit zijn doorgaans de basis entiteiten van Enter.
 • Datasources: Dit zijn entiteiten gebaseerd op een SQL Query of een SQL Stored Procedure. Deze entiteiten worden gebruikt wanneer er een complexe query nodig is om data op te halen of te verwerken. Ook worden deze entiteiten gebruikt om data weer te geven uit een database van een ander systeem. Zo kan Enter gebruikt worden voor reporting van gegevens uit het ERP systeem zonder dat deze gegevens in de database van Enter staan.

Entiteiten inrichten

Er zijn diverse settings voor een entiteit zoals welke rechten men nodig heeft om deze entiteit in te zien of aan te maken / bijwerken / verwijderen.

Ook kunnen de velden worden ingesteld. Denk aan de kolommen in een tabel. Per veld kan aangegeven worden welk type het is (datum, tekst, getal, etc.), of dit veld geïndexeerd moet worden, of deze verplicht is, etc.
Denk aan velden als code, standaard verkoopprijs en omschrijving van een product.

Ook kunnen entiteiten aan elkaar worden gekoppeld. Op database niveau betekent dit een foreign key relation, binnen Enter betekent dit dat data van de ene entiteit beschikbaar is bij de andere entiteit.
Een relatie kan 1:1, 1:N en N:N zijn. Bijvoorbeeld de relatie tussen producten en leveranciers. Een product kan ingekocht worden bij meerdere leveranciers. Dus er wordt een relatie gelegd tussen product en leveranciers (1:N). Nu kunnen we bij een product zien (en vastleggen) welke leveranciers er aan gekoppeld zijn. Andersom geldt dat ook: we kunnen bij een leverancier zien welke producten daar ingekocht kunnen worden.

Ten slotte zijn er nog de Security policies. Dit is voor de gevallen waarbij nog extra logica toegepast moet worden. Een goed voorbeeld is wanneer we de producten willen ontsluiten op basis van land: een klant uit Duitsland krijgt misschien andere producten te zien dan een klant uit Nederland. De policies kunnen in gesteld worden zodat er geen aparte API geprogrammeerd hoeft te worden om de producten te ontsluiten aan alle klanten.

Pagina's en logica

Een pagina kan aangemaakt worden zodat gebruikers binnen Enter de oplossing kunnen benaderen. Het betreft hier een pagina binnen de webapplicatie (front-end).
Pagina’s worden eerst aangemaakt in de settings van Enter. Hierna kan met de pagina bewerken.

Pagina’s in Enter kunnen bewerkt worden met behulp van de visuele editor of door de pagina in code op te bouwen. Dit laatste wordt veel gebruikt door ervaren developers. Enter heeft een eigen codering om een pagina op te bouwen. De taal van deze codering is het bekende JSON.

Op een pagina kunnen de componenten (afbeeldingen tekstvelden, etc.) geplaatst worden met de bijbehorende kenmerken. Ook kan er op een pagina logica gebruikt worden voor complexere toepassingen. Bijvoorbeeld: indien een leverancier aan een product wordt gekoppeld wordt gekeken of de leverancier uit Nederland komt, zo niet dan wordt de standaard BTW code voor buitenlandse leveringen ingevuld.

Connectiviteit

Enter heeft een Front-end en een Back-end. Deze communiceren met elkaar via API’s. Elke entiteit en datasource heeft eigen API’s (GET, POST, PUT, PATCH en DELETE).
Omdat alle communicatie tussen de database, Back-End en Front-End via deze API’s plaatsvindt kent Enter al gauw honderden API endpoints.

Deze endpoints kunnen ontsloten worden aan andere partijen. Bijvoorbeeld een klant die de productinformatie uit Enter graag wil gebruiken op haar eigen website.

Hiervoor kan in Enter een gebruiker aangemaakt worden, specifieke rechten worden ingericht en een web ontwikkelaar van de klant kan data uit Enter ophalen.

Andersom wordt ook gebruikt: klanten kunnen bijvoorbeeld orders in Enter zetten direct vanuit hun eigen omgeving.

Enter kan daarnaast ook proactief data doorzetten door middel van Webhooks. Wanneer een product aangepast wordt kan dit bijvoorbeeld direct naar de klanten worden doorgezet. Een gebruiker (consultant of developer) kan dit doen door dit in de settings in te stellen.

digitale transformatie

Background Jobs

Enter ondersteunt ook de mogelijkheid om taken periodiek uit te voeren op de achtergrond. Er zijn op moment van schrijven twee soorten jobs: de Sync jobs die bedoeld zijn om data tussen systemen te synchroniseren en de custom jobs.

Sync Jobs zijn vanuit de Settings in te stellen door een consultant. Deze zijn eenvoudig: er is een bron data (een API van een andere partij, een (andere) Enter omgeving of een Datasource (SQL query).

Verder geeft men een doel entiteit aan (inclusief mapping van velden) en de frequentie waarmee de sync moet draaien. Nu kan men dus data synchroniseren van bijvoorbeeld het ERP systeem met een Enter entiteit.

Custom jobs worden door developers van Mannen van Waarde gemaakt. Dit kan van alles omvatten en zijn op maat gemaakt.

Aanpassingen achteraf

De kracht van Enter zit in de flexibiliteit. Oplossingen kunnen eenvoudig aangepast en uitgebreid worden nadat deze eenmaal zijn opgeleverd.

Een aanpassing in een entiteit of pagina is vaak gauw gemaakt. Ook na de livegang kunnen velden aan entiteiten worden toegevoegd en vaak kunnen zelfs bestaande velden nog aangepast worden. Pagina’s aanpassen is zelfs nog eenvoudiger te doen: toevoegen van tabbladen, extra velden, etc. kan vaak ter plekke realtime worden gedaan. Pas wanneer een aanpassing complex is, of nieuwe functionaliteit van Enter nodig heeft is het nodig om het te laten programmeren door een developer van Mannen van Waarde.

kantoor mannen van waarde
warehouse wms toekomst

Geavanceerde mogelijkheden

Hierboven werd met name de standaard functionaliteit van Enter beschreven. Het komt voor dat een oplossing meer nodig heeft dan met de standaard te maken is.

De developers van Mannen van Waarde kunnen custom code aan een Enter omgeving toevoegen. Dit betekent dat er extra functionaliteit wordt toegevoegd aan een bestaande Enter omgeving, specifiek voor een klant.
De mogelijkheden hiervoor zijn eindeloos. Wel geldt uiteraard dat een eenvoudige aanpassing met minder kosten gepaard gaat dan een uitgebreide aanpassing.

Techniek

De back-en van Enter is geprogrammeerd in dotNet Core 5. De front-end van Enter is ontwikkeld in Angular 11 (op moment van schrijven).

Enter wordt regelmatig bijgewerkt zodat het bij is met de laatste standaarden. Klanten en gebruikers van Enter hebben zelf geen toegang tot deze code.

Mannen van Waarde helpt ons met Enter Software met het uitrollen van onze digitale strategie

Gerard de Smit

Directeur De Eekhoorn Dutch Furniture

Wat is uw grootste frustratie?

Hier zijn we trots op

Wille Speciale Kinderopvang

Pakketselectie Wille Kinderopvang

Van meerdere systemen naar 1 systeem, efficiëntie door automatiseren.

Bekijk case
Richmond Interiors

Digitale ketenintegratie Richmond Interiors

Van ordergestuurd naar voorraadgestuurd en verbeteren van de leverbetrouwbaarheid.

Bekijk case
Taste Strik

Anders denken, anders doen voor TasteStrik

Optimalisatie van alle bedrijfsprocessen in de voedingsmiddelenindustrie

Bekijk case
Back To Top